logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Zdjęcie przedstawia książkę oraz okulary

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za przygotowanie artykułów do VII  tomu (VII, 2020). Był on  poświęcony PANSOFII JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW.

Bieżący tom ukazał się w dwóch wersjach publikacyjnych: tradycyjnej (ISSN: 2450 - 7245) i elektronicznej (E-ISSN: 2658-1973) na nowoczesnej platformie ICI Publishers Panel, a od bieżącego roku wszystkie artykuły w kolejnych tomach (2014-2020) można znaleźć również na platformie CZASOPISM UCZELNIANYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. WWW: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/szk/issue/current

Dziękuję Państwu za dobrą, efektywną dotychczasową współpracę i jednocześnie zapraszam do publikowania w VIII tomie  naszego czasopisma pt. „OD JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI – ZNACZENIE IDEI WIELKIEGO PEDAGOGA DLA ROZWOJU NAUKI I EDUKACJI” (2021).

Teksty proszę przesyłać do końca czerwca do sekretarza Redakcji dr Renaty Matysiuk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Będą one sprawdzone pod względem formalnym. Dopiero później  proszę umieszczać je w systemie dla wstępnej oceny merytorycznej Redakcji, a następnie oceny dwóch niezależnych recenzentów.

Zapraszamy również nowych Autorów  do publikowania w tym tomie. Wszystkie wskazówki i potrzebne informacje znajdziecie Państwo na witrynie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”.

Z wyrazami szacunku
Barbara Sitarska
Redaktor naczelna „SZK, seria PEDAGOGIKA”

Szanowni Państwo !

Zapraszam do wzięcia udziału w anonimowych ogólnopolskich badaniach elektronicznych o Janie Amosie Komeńskim, siedemnastowiecznym Myślicielu, którego idee  przechodzą współcześnie  renesans, zwłaszcza pansoficzna idea edukacji całożyciowej. Ankietę znajdziecie Państwo pod adresem: https://forms.gle/aWQqja11dVu1r9EQ9Skierowana jest głównie do czynnych nauczycieli -wychowawców wszystkich typów i szczebli szkół i innych instytucji edukacyjnych, a także przyszłych nauczycieli i  wychowawców. Swoją wiedzę o Komeńskim mogą sprawdzić wszyscy zainteresowani tą postacią. Ankieta powstała w ramach zespołowego PROJEKTU badawczego pt. „Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności. Znaczenie idei Wielkiego Pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji”, kierowanego przez prof. uczelni  dr hab. Barbarę Sitarską. Zespół badawczy funkcjonuje w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Badania obejmują lata obchodów jubileuszowych Jana Amosa Komeńskiego w Europie i na świecie (2020-2022). W pytaniach ANKIETY uwzględnione zostały zainteresowania badawcze członków ZESPOŁU. Założenia PROJEKTU badawczego przedstawione są na witrynie: https://comenius.uph.edu.pl, a prezentacja ZESPOŁU badawczego na:  https://comenius.uph.edu.pl/ogrod. Otrzymane w badaniach dane empiryczne – po ich opracowaniu statystycznym, analizie i interpretacji – zostaną opublikowane w postaci raportu z badań na platformie elektronicznej, a następnie w VIII tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”. Więcej o badaniach dowiecie się Państwo bezpośrednio z  ANKIETY.

Barbara Sitarska

boks 16

Szanowni Państwo!

Zapraszam do publikowania w VII tomie naszego czasopisma. Będzie on nosił tytuł: PANSOFIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW  (2020). Po „podroży”: W stronę komeniologii jako nauki, w czasie której znaleźliśmy wiele nowych tropów badań komeniologicznych, inspirujących nas do dalszych badań i interpretacji - zmierzamy w kierunku pansofii, filozofii Jana Amosa Komeńskiego, którą przepojone są wszystkie Jego dzieła. Mimo to, pansofia jest wciąż abstrakcyjną dziedziną badań dla nas współczesnych, zajmujących się życiem i twórczością Jana Amosa Komeńskiego. Wydaje się, że dopiero teraz w XXI wieku,  idea ta oparta na przesłaniu: uczyć … wszystkich … wszystkiego o wszystkim … wszystkimi zmysłami … – spełnia się głównie dzięki nowoczesnym mediom i  ich powszechnej dostępności. Komeński wciąż poszukiwał harmonii wszystkich rzeczy– czy ją odnalazł? 

   Tematyka tomu koresponduje z obchodami jubileuszowymi Jana Amosa Komeńskiego w Polsce , Europie i na świecie ( 350 rocznica śmierci). Odbywają się dni pamięci Comeniusa, konferencje i seminaria. Obchody te niewątpliwie wzbogacą wiedzę o nowe elementy i pogłębią interpretacje Jego idei, także – a może przede wszystkim PANSOFII. Wiele jednak zależy od dobrej współpracy między komeniologicznymi ośrodkami naukowymi. Jak ona ułoży się w latach jubileuszowych?

   VII tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” jest drugim rokiem  realizacji projektu ministerialnego: „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Po raz pierwszy cały proces zamieszczania artykułów odbędzie się na platformie ICI Publishers Panel (patrz plik: „Instrukcja zamieszczania artykułów na platformie ICI Publishers Panel”).

 

 Z wyrazami szacunku  

             Barbara Sitarska      

Redaktor naczelna