logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

I Międzynarodowe Seminarium "JAN AMOS KOMEŃSKI A KULTURA EPOKI BAROKU"

 

II Międzynarodowe Seminarium "JAN AMOS KOMEŃSKI W KONTEKŚCIE KULTURY I HISTORII EUROPEJSKIEJ XVII WIEKU"

III MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE "JAN AMOS KOMEŃSKI A EUROPA XVII WIEKU"

 

 

Reprodukcje MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE

 

Zamieszczone reprodukcje stanowią WŁASNOŚĆ MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE:

 1. Leszno XVII / XVIII wiek
 2. Leszno w pierwszej połowie XVII wieku
 3. Portret Bogusława Leszczyńskiego
 4. Portret Fryderyka V, tzw. króla zimowego
 5. Ferdynand Gregor, portret Jana Amosa Komeńskiego
 6. Kościół św. Jana w Lesznie
 7. Kielichy mszalne z kościoła św. Jana w Lesznie
 8. Antepedium
 9. Chorągiew wirująca z kościoła św. Jana w Lesznie
 10. Pomnik J. A. Komeńskiego w Lesznie
 11. Ekslibris
 12. J. A. Komeński, Orbis sensualium pictus…, Warszawa - Norymberga 1770
 13. J.A. Komeński, Januae latinitatis Vestibulum…Leszno 1798
 14. J.A. Komeński, Historia revelationum Christophori Kotteri, Christianae Poniatoviae, Nicolai Drabicij …, [Amsterdam] 1659
 15. J.A. Komeński, Lesnae excidium, Anno 1656 in Aprillis factum…., Leszno 1894
 16. Portret Mikołaja Arnolda
 17. J. Jonston, Horae subcisivae…, Leszno 1639
 18. A. Węgierski,  Kaznodzieja osoby, kaznodzieja domowy, kaznodzieja zborowy, Królewiec 1706
 19. Kalendarz na rok 1674 z zapiskami Jana Bythera
 20. Die 350jährige Jubelfejer des Königlichen Comenius- Gymnasium zu Lissa vom 18.-20. October 1905, Leszno 1905
 21. Jubileusz gimnazjum w 1905 r. Leszno, wyd. F. Ebbecke, 1905
 22. Fragment ekspozycji portretów trumiennych szlacheckich członków zboru św. Jana w Lesznie, 1715 – 1755

IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego


Zdjęcia z IV Międzynarodowego Seminarium Naukowego nt. Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego, odbytego w czerwcu 2014 roku w Peterschule i Centrum Pedagogicznym Jana Amosa Komeńskiego w Petersburgu. Seminarium zostało połączone z Międzynarodową Konferencją o Janie Amosie Komeńskim. To wynik naszej nowej współpracy w zakresie komeniologii.