logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

O Janie Amosie Komeńskim

Jan Amos Komeński (1592 – 1670) jest czeskim pedagogiem, filozofem i duchownym ewangelickim. Uważany jest za reformatora i myśliciela epoki zwanej nowożytnością Jego postać - obok innych sławnych postaci tego okresu - zaważyła na biegu historii, rozwoju kultury, nauki, cywilizacji, od czasów najdawniejszych po współczesność. Można użyć stwierdzenia, że myśliciel ten zdobywał i zmieniał świat, zapisując się trwale w jego historii, oddziałując na myśl filozoficzną, życie społeczne i religijne, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Komeński był wielkim człowiekiem, miał skomplikowany i momentami imponujący życiorys; uczestniczył w wielkich wydarzeniach różnych krajów, stworzył doniosłe i nieśmiertelne dzieła. [więcej]

bar 11

Słowo wstępne

Nasze zainteresowania postacią Jana Amosa Komeńskiego zrodziły się pod koniec ubiegłego stulecia, a działalność naukowo-badawcza i organizacyjna w zakresie komeniologii pogłębiała się i zaważyła na wyborze dalszej drogi naukowo-badawczej, a nawet stała się pasją. W związku z tym, że Barbara Sitarska jest pedagogiem, a Roman Mnich filologiem, badania o Komeńskim i cała działalność naukowo - organizacyjna przybrała charakter interdyscyplinarny. Rokiem przełomowym dla tej działalności był rok 2007. [więcej]

 bar 04

Seria wydawnicza

 

STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA

 

okladka_tom_I_resize

Tom I

Jan Amos Komeński  a kultura epoki baroku
 

red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
 

okladka_tom_II_resize

Tom II

Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego 
 
 
red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Manfred Richter
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
 

okladka_tom_III_resize

Tom III

Jan Amos Komeński w kontekście
kultury i historii europejskiej XVII wieku 
 
 
red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej

okladka_tom_IV_resize

Tom IV

Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku

 

red. nauk. Barbara Sitarska, Roman Mnich
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach