logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 15

Szanowni i Drodzy Autorzy !

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za przygotowanie artykułów do tego tomu. Był on  poświęcony międzynarodowej dyskusji na  temat komeniologii jako nauki. Jego tematyka należała – jak dotąd – do najtrudniejszych i zrodziła się naturalnie na bazie tematyki poprzednich tomów, głównie IV, traktującego o polskich i europejskich recepcjach Jana Amosa Komeńskiego i V – o krytycznym „odczytaniu” tej kontrowersyjnej postaci i jej bogatej twórczości w epoce WSPÓŁCZESNOŚCI. Można zaryzykować tezę, że wspólnie (2014-2019) stworzyliśmy niepowtarzalny system wiedzy o Janie Amosie Komeńskim, jego życiu i twórczości i podjęliśmy międzynarodową dyskusję o komeniologii jako nauce. Publikacja jest interdyscyplinarna i wielojęzyczna.

Bieżący tom ukazał się w dwóch wersjach publikacyjnych: tradycyjnej (ISSN: 2450 - 7245) i elektronicznej (E-ISSN: 2658-1973) na nowoczesnej platformie ICI Publishers Panel. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie Index Copernicus International i co roku poddawane jest ewaluacji, a od roku 2017 otrzymuje certyfikaty. Tom wydany jest w ramach MINISTERIALNEGO PROJEKTU WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH i funkcjonuje na liście ministerialnej czasopism punktowanych (20 punktów za artykuł).

Dziękuję Państwu za dobrą, efektywną i miłą dotychczasową współpracę i jednocześnie zapraszam do publikowania w VII tomie SZK (drugi rok realizacji ministerialnego projektu WCN). Nosił będzie tytuł: PANSOFIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW (2020).

Proces redakcyjny i publikacyjny na platformie ICI Publishers Panel oraz nowe zasady recenzowania, znajdziecie Państwo w nieco późniejszym terminie (luty 2020) na witrynie czasopisma: www.comenius.uph.edu.pl

 

 

             Z wyrazami szacunku  

             Barbara Sitarska      

Redaktor naczelna    

Siedlce, 25 stycznia 2020