logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 01 

Szanowni Państwo

Zapraszam do publikowania artykułów w VI tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika”. Będzie on nosił tytuł: W stronę komeniologii jako nauki – dyskusje- polemiki- dylematy. Bardzo mi zależy, aby Państwo wzięli udział w tej dyskusji i innych do tego zachęcili. Wielu profesorów z Polski i Europy zadeklarowało już udział w tej ważnej dla nas wszystkich – zajmujących się Janem Amosem Komeńskim – dyskusji. Termin składania tekstów – do końca czerwca 2019 roku.

Informuję również, że „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika” wzięły udział w konkursie ministerialnym: Wsparcie dla czasopism naukowych i zostały jego beneficjentem. W bieżącym roku publikacja znalazła się na międzynarodowej liście czasopism ICI Journals Master List / ICI World of Journals, a tym samym od 2019 roku jest czasopismem punktowanym (20 pkt.). Do zarządzania czasopismem będziemy korzystać z elektronicznego systemu ICI Publishers Panel, co pozwoli na sprawniejsze upowszechnianie artykułów  Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych w międzynarodowym obiegu .

Artykuły zawarte w poprzednich pięciu tomach SZK można przeczytać na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl . Tutaj również znajdziecie Państwo Wskazówki edytorskie do pisania tekstów.  ZAPRASZAMY

Z wyrazami szacunku
Barbara Sitarska
Redaktor Naczelna  SZK