logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Szanowni Państwo !

Zapraszam do wzięcia udziału w anonimowych ogólnopolskich badaniach elektronicznych o Janie Amosie Komeńskim, siedemnastowiecznym Myślicielu, którego idee  przechodzą współcześnie  renesans, zwłaszcza pansoficzna idea edukacji całożyciowej. Ankietę znajdziecie Państwo pod adresem: https://forms.gle/aWQqja11dVu1r9EQ9Skierowana jest głównie do czynnych nauczycieli -wychowawców wszystkich typów i szczebli szkół i innych instytucji edukacyjnych, a także przyszłych nauczycieli i  wychowawców. Swoją wiedzę o Komeńskim mogą sprawdzić wszyscy zainteresowani tą postacią. Ankieta powstała w ramach zespołowego PROJEKTU badawczego pt. „Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności. Znaczenie idei Wielkiego Pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji”, kierowanego przez prof. uczelni  dr hab. Barbarę Sitarską. Zespół badawczy funkcjonuje w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Badania obejmują lata obchodów jubileuszowych Jana Amosa Komeńskiego w Europie i na świecie (2020-2022). W pytaniach ANKIETY uwzględnione zostały zainteresowania badawcze członków ZESPOŁU. Założenia PROJEKTU badawczego przedstawione są na witrynie: https://comenius.uph.edu.pl, a prezentacja ZESPOŁU badawczego na:  https://comenius.uph.edu.pl/ogrod. Otrzymane w badaniach dane empiryczne – po ich opracowaniu statystycznym, analizie i interpretacji – zostaną opublikowane w postaci raportu z badań na platformie elektronicznej, a następnie w VIII tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”. Więcej o badaniach dowiecie się Państwo bezpośrednio z  ANKIETY.

Barbara Sitarska