logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 09

Szanowni i Drodzy Autorzy Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych

Seria: PEDAGOGIKA

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę w zakresie komeniologii. Państwa interesujące i cenne teksty w trzech opublikowanych dotychczas tomach Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych przybliżyły nam wzajemnie i wszystkim Czytelnikom postać Jana Amosa Komeńskiego i Jego bogatą twórczość. Uzmysłowiły aktualność wielu Jego poglądów na edukację; wielu idei. W tym przedsięwzięciu chodziło o to, aby poddać badaniom bardziej szczegółowe zagadnienia, podejmowane w bogatej twórczości Jana Amosa Komeńskiego i  w formie haseł udostępnić je Czytelnikowi. Zdaję sobie sprawę z tego , jak trudne i czasochłonne było / jest to zadanie. Wielkim utrudnieniem było brak literatury w języku polskim, zarówno dzieł Komeńskiego, jak i o Komeńskim; bariera językowa, spowodowana nieznajomością języka oryginalnych dzieł Mistrza, wreszcie brak czasu, spowodowany natłokiem naszych akademickich obowiązków.

Z tekstów wynika, że każdy z Państwa ma inną recepcję Komeńskiego. Rozbieżność ta dotyczy zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych. Różnorodność tych recepcji zainspirowała mnie do zaprojektowania tomu p.t.  Współczesne recepcje Komeńskiego. Oczekujemy, że pojawią się zarówno polskie, jak i europejskie; światowe recepcje Jana Amosa Komeńskiego i Jego twórczości. W ten sposób zdobywalibyśmy wiedzę  komeniologiczną, poszerzoną o te recepcje. Powoli wyłaniałby się obszar wiedzy w tym zakresie, który można byłoby nazwać wiedzą  „międzynarodową”. Dlatego pragnę zaproponować napisanie tekstu (tekstów) na ten temat w języku ojczystym Autora (ok. 20 tys. znaków ze spacjami + bibliografia; będą przyjmowane również teksty mniejsze i większe objętościowo) ze streszczeniem angielskim na 1 stronę (1200 znaków ze spacjami). Termin najlepszy  złożenia tekstów  byłby  do końca kwietnia bieżącego roku. W praktyce jednak okazuje się trudne przestrzeganie terminów i redaktor musi je modyfikować. 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu kolejnych tomów SZK. Pismo kieruję do wszystkich Autorów: stałych; tych, którzy opracowali chociaż jedno hasło komeniologiczne, oraz potencjalnych Autorów, z nadzieją na dobrą i owocną współpracę.

                                                                                                                               Z wyrazami szacunku i uznania

                                                                                                                                                         Barbara Sitarska

                                                                                                                                                    Redaktor Naczelny

Siedlce. dn. 20. 02. 2017