logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 16

Szanowni Państwo!

Zapraszam do publikowania w VII tomie naszego czasopisma. Będzie on nosił tytuł: PANSOFIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW  (2020). Po „podroży”: W stronę komeniologii jako nauki, w czasie której znaleźliśmy wiele nowych tropów badań komeniologicznych, inspirujących nas do dalszych badań i interpretacji - zmierzamy w kierunku pansofii, filozofii Jana Amosa Komeńskiego, którą przepojone są wszystkie Jego dzieła. Mimo to, pansofia jest wciąż abstrakcyjną dziedziną badań dla nas współczesnych, zajmujących się życiem i twórczością Jana Amosa Komeńskiego. Wydaje się, że dopiero teraz w XXI wieku,  idea ta oparta na przesłaniu: uczyć … wszystkich … wszystkiego o wszystkim … wszystkimi zmysłami … – spełnia się głównie dzięki nowoczesnym mediom i  ich powszechnej dostępności. Komeński wciąż poszukiwał harmonii wszystkich rzeczy– czy ją odnalazł? 

   Tematyka tomu koresponduje z obchodami jubileuszowymi Jana Amosa Komeńskiego w Polsce , Europie i na świecie ( 350 rocznica śmierci). Odbywają się dni pamięci Comeniusa, konferencje i seminaria. Obchody te niewątpliwie wzbogacą wiedzę o nowe elementy i pogłębią interpretacje Jego idei, także – a może przede wszystkim PANSOFII. Wiele jednak zależy od dobrej współpracy między komeniologicznymi ośrodkami naukowymi. Jak ona ułoży się w latach jubileuszowych?

   VII tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” jest drugim rokiem  realizacji projektu ministerialnego: „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Po raz pierwszy cały proces zamieszczania artykułów odbędzie się na platformie ICI Publishers Panel (patrz plik: „Instrukcja zamieszczania artykułów na platformie ICI Publishers Panel”).

 

 Z wyrazami szacunku  

             Barbara Sitarska      

Redaktor naczelna