logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

okladka v tom
 

Tom V

Jan Amos Komeński w epoce współczesności
odczytania – kontynuacje – krytyka

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły


ODCZYTANIA I KONTYNUACJE IDEI JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO


WSPÓŁCZEŚNI KOMENIOLODZY I ICH WKŁAD W ROZWÓJ KOMENIOLOGII - odczytania i kontynuacje idei Jana Amosa Komeńskiego