logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Okładka tomu VIII
 

Tom VIII

Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności – znaczenie idei wielkiego pedagoga dla rozwoju nauki i edukacji

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły

 

Część I: OD JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Część II: PRZEKŁADY DZIEŁ PANSOFICZNYCH JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO