logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

okladka v tom
 

Tom VI

W STRONĘ KOMENIOLOGII JAKO NAUKI

dyskusje – polemiki – dylematy

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły

 

Część I: W STRONĘ KOMENIOLOGII JAKO NAUKI – ANALIZY I INTERPRETACJE

Część II: NOWE TROPY BADAŃ KOMENIOLOGICZNYCH

Część III: HISTORYCZNY WYMIAR KOMENIOLOGII

WSPÓŁCZEŚNI KOMENIOLODZY I ICH WKŁAD W ROZWÓJ KOMENIOLOGII