logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Oświadczenia autora / redaktora / recenzenta

 

Oświadczenie autora
(plik do pobrania)

icon doc
   

Oświadczenie redaktora
(plik do pobrania)

icon doc
   

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów
(plik do pobrania)

icon doc

 

Druki recenzji

Recenzja wydawnicza artykułu
(plik do pobrania)

icon doc

 

 

Recenzja wydawnicza czasopisma
(plik do pobrania)

icon doc