logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Rada Naukowa Siedleckich „Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”

 • prof. Natasza Angeloska-Galewska (Uniwersytet w Macedonii; Republika Macedońska);
 • prof. Jiři Beneš (Czeska Akademia, Praga Czeska, Czeska Republika);
 • dr hab Mikołaj Bieluga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska);
 • dr hab. Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa; Polska);
 • dr hab. Janina Florczykiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Siedlce; Polska) – przewodnicząca;
 • prof. dr Andreas Fritsch (Freie Uniwersytet, Berlin; Niemcy);
 • dr hab. Zornitza Ganeva (Faculty of Education, University "St. Kliment Ohridski" Sofia, Bułgaria);
 • dr hab. Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska);
 • dr hab. Andrzej Gofron (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała; Polska);
 • prof. dr Martin Golema (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja);
 • dr hab. Lubomír Hampl (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska);
 • prof. dr hab. Mariola Jarczyk (Uniwersytet ŚLąski w Katowicach, Katowice, Polska);
 • dr Helena Kovářová, (Muzeum Komenského v Přerově, Přerov, Czeska Republika);
 • dr hab. Anna Kožuh (University of Primorska, Koper-Capodistria, Słovenia);
 • prof. Boris Kožuh, Uniwersytet w Lublianie, Słovenia);
 • dr Hans van der Linde (Muzeum i Mauzoleum Jana Amosa Komeńskiego w Naarden, Holandia);
 • prof. dr Andreas Lischewski (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter k/ Bonn, Niemcy);
 • dr hab. Jelena Maksimović, (Uniwersytet w Niszu, Serbia);
 • prof. dr hab. Swietłana Martschukowa (Pedagogiczne Centrum Jana Amosa Komeńskiego w Petersburgu, Petersburg; Rosja);
 • prof. dr hab. Heliodor Muszyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Leszno, Polska);
 • prof. dr hab. Inna Osadchenko, Uniwersytet w Humaniu, Humań, Ukraina);
 • prof. Nadéžda Pelcová (Uniwersytet Karola w Pradze, Praga Czeska; Czeska Republika);
 • prof. Irina Predborska (Kijowskie Towarzystwo Filozoficzne, Kijów; Ukraina);
 • dr Manfred Richter (Niemieckie Towarzystwo Komeniologiczne w Berlinie, Berlin; Niemcy);
 • dr Věra Schifferowa, Czeska Akademia, Praga Czeska, Czeska Republika);
 • prof. dr hab. Swietłana Shchudlo ( Uniwersytet w Drohobyczu, Drohobycz; Ukraina);
 • dr hab. Barbara Sitarska, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. Muhamed Škrgić, Uniwersytet w Bihać, Bihać, Bośnia i Hercegowina;
 • prof. Shinichi Sohma (Uniwersytet w Hiroszimie: Japonia);
 • dr Kamila Szymańska, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Polska);
 • dr Petr Zemek, (J.A. Comenius Museum in Uhersky Brod , Uherski Brod, Czeska Republika);
 • prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Siedlce; Polska).

Komitet Redakcyjny:

 • Redaktor Naczelny - dr hab. Sławomir Sobczak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Redaktorzy tematyczni:

 • dydaktyka - dr hab. Anna Karpińska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
 • pedagogika historyczna i filozoficzna - dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • pedagogika specjalna - dr hab. Leszek Ploch, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • pedagogika społeczna - dr hab. Wojciech Sroczyński
 • Redaktor statystyczny - dr hab. Katarzyna Rymuza, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Redaktor języka angielskiego - mgr Izolda Lisowska - Popoilyk
 • Redaktor języka niemieckiego - dr Marzena Lisowska
 • Redaktor techniczny - dr Piotr Świtalski
 • Sekretarz redakcji - dr Renata Matysiuk

Rada Naukowa i Komitet Redakcyjny do roku 2019